Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Zwierzęta w mieście

Zwierzęta w mieście

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł słyszał prawie każdy. Jeśli mamy psa uznanego za rasę niebezpieczną, wymagane jest pozwolenie. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące obowiązków, jakie musi spełnić jego właściciel. Mieszkając w mieście należy też pamiętać, że dokarmianie ptactwa w miejscach do tego nieprzewidzianych także powoduje sankcję wobec osób dokarmiających.

Zezwolenie na hodowlę lub posiadanie psa z gatunku niebezpiecznych wydaje się na wniosek podmiotu zainteresowanego. Wniosek należy złożyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Wydział zajmuje się także prowadzeniem spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, programem zapobiegania bezdomności zwierząt, rejestracją psów posiadających właściciela. Ponadto wydział wydaje decyzje na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpień na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt.


PIES NA SMYCZY

Właściciel psa nie powinien swojego czworonoga wypuszczać z posesji, pozostawiając go bez nadzoru. Ponadto właściciel zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, jaki nakładana na niego art. 77 Kodeksu Wykroczeń - Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych.


PIES W KAGAŃCU

Jeżeli w wyniku niewłaściwego nadzoru ze strony właściciela, pies zniszczy czyjeś mienie (niszczenie ubrania, wybicie szyby, porysowanie karoserii) posiadacz czworonoga poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości szkody. W przypadku pogryzienia należy się liczyć z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 157 par. 3 Kodeksu Karnego - inne, nieumyślne uszkodzenie ciała. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty 420 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 Kodeksu Wykroczeń.


PIES W LESIE

Każdy właściciel czworonoga powinien zwracać uwagę na zasady wprowadzania pupili do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli jest swobodne prowadzenia psa bez smyczy na terenach leśnych. Także w tej kwestii należy się liczyć z odpowiedzialnością. Jak mów art. 166 Kodeksu Wykroczeń - Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.


PSIE NIECZYSTOŚCI

Właściciele czworonogów zobowiązani są do sprzątania po swoich pupilach, tak by wszyscy mieszkańcy mogli żyć w czystej przestrzeni miejskiej, zaś dzieci mogły się swobodnie bawić na placach zabaw i ternach zielonych. Posiadasz psa? Pamiętaj, że zostawione i nieuprzątnięte przez właściciela pupila odchody naruszają art. 145 Kodeksu Wykroczeń - Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


WYKAZ PSÓW NIEBEZPIECZNYCH

Do rasy psów niebezpiecznych, agresywnych – groźnych na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. zalicza się:

• Amerykański pit bull terier
• Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorquin
• Buldog amerykański
• Dog argentyński
• Pies kanaryjski
• Tosa inu
• Rottweiler
• Akbash dog
• Anatolian karabash
• Moskiewski stróżujący
• Owczarek kaukaski


DOKARMIANIE PTACTWA

Wydziały Ochrony Środowiska prowadzą w całym kraju regularne działania edukacyjne, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, które mają uświadomić młodym ludziom, że nieprzemyślane dokarmianie ptaków nie jest niczym dobrym. Pomagajmy ptakom tylko zimą i wyłącznie, gdy jest ona sroga. Problem w szczególności z gołębiami polega nie tylko na tym, że powodują szkody gospodarcze (zniszczenia elewacji, zanieczyszczenia ulic, chodników, ławek, uszkodzenia lakieru samochodowego), ale także zdrowotne. Nie każda osoba wie, że ptaki te przenoszą groźne choroby, a w ich odchodach zawarte są bardzo groźne wirusy dla ludzi. Samo dokarmianie, choć niezalecane szczególnie w okresach lęgowych, nie jest wykroczeniem. Ale dokarmianie w tym przypadku traktowane jest jak zaśmiecanie i w myśl art. 145 Kodeksu Wykroczeń - Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

CHCESZ ADOPTOWAĆ ZWIERZAKA - KLIKNIJ

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe