Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Bezpieczeństwo wodne

Bezpieczeństwo wodne

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa m.in.:

• warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych,

• podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i ich obowiązki oraz uprawnienia,

• podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

• zasady usuwania, przechowywania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego w przypadku, gdy prowadziła go osoba w stanie spożycia alkoholowego lub będąca pod wpływem innego środka odurzającego, a

Policja podejmie decyzję o jego usunięciu z akwenu.

Akt ten wprowadził pojęcie obszaru wodnego i wyznaczonego obszaru wodnego. W uproszczeniu można przyjąć, że wyznaczony obszar wodny to kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli, (co roku wyznaczone uchwałą Rady Miasta po spełnieniu określonych prawem wymogów) a także pływalnie i baseny. Tak więc, na obszarze wodnym, jakim jest np. jezioro, możemy wyodrębnić kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli, gdzie za bezpieczeństwo odpowiadają organizatorzy lub właściciele tych kąpielisk oraz pozostały obszar wodny.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych - czyli tych z wyłączeniem kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli - odpowiada w Skarżysku-Kamiennej Prezydent Miasta.

Zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych Prezydent zlecił Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska–Kamiennej, który zadanie to realizuje wspólnie z innymi jednostkami m.in.: Policją, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym oraz podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe