Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Bezpieczeństwo pożarowe - OSP

Bezpieczeństwo pożarowe - OSP

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) oraz Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z póź. zm.) Gmina Skarżysko-Kamienna nadzoruje i przekazuje dotacje celowe na utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku - Kamiennej została utworzona w 1922 roku i obecnie liczy 36 Strażaków. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który powstał w 1991 roku, a pełną gotowość bojową uzyskał w roku 1995. Jego celem było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Jednostka należy do Wojewódzkiej Kompani Gaśniczej oraz Wojewódzkiej Kompani Pompowej. Specjalizuję się jako jedyna w powiecie skarżyskim w ratownictwie technicznym (drogowym) a także dysponuję odpowiednim sprzętem.

OSP Skarżysko-Kamienna stanowi istotny element bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu skarżyskiego. Jest często wykorzystywana przez Powiatową Straż Pożarną w różnych aspektach, zarówno w pełnieniu dyżuru czy też akcjach ratowniczych. Ze względu na swoją lokalizację przy drodze krajowej S7 bardzo często uczestniczy w zdarzeniach drogowych, gdzie często ratuję życie ludzi i zwierząt. Stanowi także bardzo istotny element wykonawczy w zakresie operacyjnym na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej, Powiatu Skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego, szczególnie w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej dysponuję sprzętem:

Samochód Gaśniczy GCBA – [5000L]
Samochód Gaśniczy GBA – [3000L]
Samochód SRT + HOLMATRO - [Ratownictwo Drogowe]
Samochód Operacyjny - [Uniwersalny]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej realizuje działania w zakresie:

• działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

• wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, stanu wyjątkowego i klęsk żywiołowych zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• współtworzy i opiniuje akty normatywne dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,

• działa na rzecz ochrony środowiska,

• informuje o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,

• rozwija i upowszechnia działalność kulturalną wśród dzieci i młodzieży,

• wspiera, rozwija i krzewi u dzieci i młodzieży kulturę fizyczną i sport,

• przekazuje dzieciom i młodzieży wzorce społeczne,

• organizuje pożarnicze i obronne wychowanie dzieci i młodzieży.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe