Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Miejskie centrum monitoringu

Miejskie centrum monitoringu

W2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne. W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Głównymi determinantami budowy Miejskiego Centrum Monitoringu były:

• wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

• działania prewencyjne,

• przeciwdziałanie aktom wandalizmu, dewastacji i chuligaństwa,

• zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,

• kontrolowanie ruchu ulicznego,

Na podstawie przyjętej koncepcji, systemem monitoringu miejskiego obejmowane są kolejne strefy i miejsca uznane za niebezpieczne oraz podwyższonego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem głównych arterii komunikacyjnych, ciągów pieszych, skrzyżowań, wiaduktów i przystanków autobusowych. Miejsca dyslokacji kamer są uzgadniane z przedstawicielami pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.

Budowa Miejskiego Centrum Monitoringu finansowana jest z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna. Wkład w jego rozbudowę mają także Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz Polskie Koleje Państwowe. Właścicielem Systemu jest Gmina Skarżysko-Kamienna.

Obecnie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Skarżyska-Kamiennej działają 22 kamery, ale ich ilość będzie sukcesywnie zwiększana.


MODERNIZACJA MONITORINGU

Obecnie bezpieczeństwo miejskie wykracza zdecydowanie poza monitoring wybranych stref przy pomocy punktów kamerowych. Nowoczesny monitoring miejski, to jeden z elementów zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, od którego wymaga się nie tylko nagrywania w ruchu ciągłym i przesyłania obrazu video, ale przede wszystkim inteligentnej analizy i monitoringu zdarzeń przy zastosowaniu dodatkowych peryferyjnych czujników, w celu automatyzacji obsługi zdarzeń.

Koncepcja modernizacji i rozbudowy Miejskiego Centrum Monitoringu w Skarżysku-Kamiennej łączy w jedną, spójną całość wszystkie procesy w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Koncepcja ta integruje oprogramowanie i środki operacyjne w celu sprawnego zarządzania bezpieczeństwem w mieście. Docelowo Miejskie Centrum Monitoringu będzie wielofunkcyjnym, modułowym, zbudowanym na zintegrowanej platformie typu Enterprise, systemem zarządzania bezpieczeństwem, posiadającym wbudowany system inteligentnej analizy danych.

W przyszłości Miejskie Centrum Monitoringu będzie chronić nie tylko główne ulice, skrzyżowania i popularne miejsca spotkań mieszkańców. Zintegrowany system będzie wspomagał działania w ramach udzielania pierwszej pomocy, opieki nad osobami starszymi i samotnymi, monitoringu szkół i przedszkoli, pojazdów komunikacji miejskiej, a także innych budynków i terenów należących do Gminy Skarżysko-Kamienna.

Wandaloodporne kamery monitorujące miasto będą pracować na bazie infrastruktury IT rejestrując obraz z rozdzielczością co najmniej 5 megapixeli, a systemy kontroli dostępu nie pozwolą na nieautoryzowane wejścia/wjazdy w wyznaczone strefy; czujniki powodziowe, pożarowe, detektory dymu powiadomią właściwe służby o zagrożeniu, a system interkomów pozwoli na bezpośredni i szybki kontakt z operatorami MCM. Wbudowane systemy analizy danych będą umożliwiać rozpoznawanie i identyfikację twarzy osób uznanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi. Te same kamery będą pomagać Policji w rozstrzyganiu sporów podczas kolizji drogowych i wypadków, a w momencie kradzieży samochodu, system po ich identyfikacji wskaże konkretne punkty i trasę takiego pojazdu. Czujne oko systemu zarejestruje także przejazdy na czerwonym świetle i inne niepożądane zdarzenia.

Platforma będzie umożliwiała kontakt pomiędzy wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz podmiotami współpracującymi (dyspozytorzy MKS, dyspozytorzy korporacji taksówkowych i firm przewozowych).


NAGRANIA Z MIEJSKIEGO CENTRUM MONITORINGU UDOSTĘPNIANE SĄ TYLKO NA WNIOSEK

• Sądu,
• Prokuratury,
• Policja.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe