Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Bezpieczeństwo pożarowe - OSP

Bezpieczeństwo pożarowe - OSP

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) oraz Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z póź. zm.) Gmina Skarżysko-Kamienna nadzoruje i przekazuje dotacje celowe na utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku - Kamiennej została utworzona w 1922 roku i obecnie liczy 36 Strażaków. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który powstał w 1991 roku, a pełną gotowość bojową uzyskał w roku 1995. Jego celem było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Jednostka należy do Wojewódzkiej Kompani Gaśniczej oraz Wojewódzkiej Kompani Pompowej. Specjalizuję się jako jedyna w powiecie skarżyskim w ratownictwie technicznym (drogowym) a także dysponuję odpowiednim sprzętem.

OSP Skarżysko-Kamienna stanowi istotny element bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu skarżyskiego. Jest często wykorzystywana przez Powiatową Straż Pożarną w różnych aspektach, zarówno w pełnieniu dyżuru czy też akcjach ratowniczych. Ze względu na swoją lokalizację przy drodze krajowej S7 bardzo często uczestniczy w zdarzeniach drogowych, gdzie często ratuję życie ludzi i zwierząt. Stanowi także bardzo istotny element wykonawczy w zakresie operacyjnym na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej, Powiatu Skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego, szczególnie w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej dysponuję sprzętem:

Samochód Gaśniczy GCBA – [5000L]
Samochód Gaśniczy GBA – [3000L]
Samochód SRT + HOLMATRO - [Ratownictwo Drogowe]
Samochód Operacyjny - [Uniwersalny]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej realizuje działania w zakresie:

• działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

• wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, stanu wyjątkowego i klęsk żywiołowych zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• współtworzy i opiniuje akty normatywne dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,

• działa na rzecz ochrony środowiska,

• informuje o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,

• rozwija i upowszechnia działalność kulturalną wśród dzieci i młodzieży,

• wspiera, rozwija i krzewi u dzieci i młodzieży kulturę fizyczną i sport,

• przekazuje dzieciom i młodzieży wzorce społeczne,

• organizuje pożarnicze i obronne wychowanie dzieci i młodzieży.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe