Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Bezpieczeństwo wodne

Bezpieczeństwo wodne

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa m.in.:

• warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych,

• podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i ich obowiązki oraz uprawnienia,

• podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

• zasady usuwania, przechowywania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego w przypadku, gdy prowadziła go osoba w stanie spożycia alkoholowego lub będąca pod wpływem innego środka odurzającego, a

Policja podejmie decyzję o jego usunięciu z akwenu.

Akt ten wprowadził pojęcie obszaru wodnego i wyznaczonego obszaru wodnego. W uproszczeniu można przyjąć, że wyznaczony obszar wodny to kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli, (co roku wyznaczone uchwałą Rady Miasta po spełnieniu określonych prawem wymogów) a także pływalnie i baseny. Tak więc, na obszarze wodnym, jakim jest np. jezioro, możemy wyodrębnić kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli, gdzie za bezpieczeństwo odpowiadają organizatorzy lub właściciele tych kąpielisk oraz pozostały obszar wodny.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych - czyli tych z wyłączeniem kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli - odpowiada w Skarżysku-Kamiennej Prezydent Miasta.

Zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych Prezydent zlecił Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska–Kamiennej, który zadanie to realizuje wspólnie z innymi jednostkami m.in.: Policją, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym oraz podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe