Logo

W2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne. W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Głównymi determinantami budowy Miejskiego Centrum Monitoringu były:

• wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

• działania prewencyjne,

• przeciwdziałanie aktom wandalizmu, dewastacji i chuligaństwa,

• zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,

• kontrolowanie ruchu ulicznego,

Na podstawie przyjętej koncepcji, systemem monitoringu miejskiego obejmowane są kolejne strefy i miejsca uznane za niebezpieczne oraz podwyższonego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem głównych arterii komunikacyjnych, ciągów pieszych, skrzyżowań, wiaduktów i przystanków autobusowych. Miejsca dyslokacji kamer są uzgadniane z przedstawicielami pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.

Budowa Miejskiego Centrum Monitoringu finansowana jest z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna. Wkład w jego rozbudowę mają także Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz Polskie Koleje Państwowe. Właścicielem Systemu jest Gmina Skarżysko-Kamienna.

Obecnie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Skarżyska-Kamiennej działają 22 kamery, ale ich ilość będzie sukcesywnie zwiększana.


MODERNIZACJA MONITORINGU

Obecnie bezpieczeństwo miejskie wykracza zdecydowanie poza monitoring wybranych stref przy pomocy punktów kamerowych. Nowoczesny monitoring miejski, to jeden z elementów zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, od którego wymaga się nie tylko nagrywania w ruchu ciągłym i przesyłania obrazu video, ale przede wszystkim inteligentnej analizy i monitoringu zdarzeń przy zastosowaniu dodatkowych peryferyjnych czujników, w celu automatyzacji obsługi zdarzeń.

Koncepcja modernizacji i rozbudowy Miejskiego Centrum Monitoringu w Skarżysku-Kamiennej łączy w jedną, spójną całość wszystkie procesy w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Koncepcja ta integruje oprogramowanie i środki operacyjne w celu sprawnego zarządzania bezpieczeństwem w mieście. Docelowo Miejskie Centrum Monitoringu będzie wielofunkcyjnym, modułowym, zbudowanym na zintegrowanej platformie typu Enterprise, systemem zarządzania bezpieczeństwem, posiadającym wbudowany system inteligentnej analizy danych.

W przyszłości Miejskie Centrum Monitoringu będzie chronić nie tylko główne ulice, skrzyżowania i popularne miejsca spotkań mieszkańców. Zintegrowany system będzie wspomagał działania w ramach udzielania pierwszej pomocy, opieki nad osobami starszymi i samotnymi, monitoringu szkół i przedszkoli, pojazdów komunikacji miejskiej, a także innych budynków i terenów należących do Gminy Skarżysko-Kamienna.

Wandaloodporne kamery monitorujące miasto będą pracować na bazie infrastruktury IT rejestrując obraz z rozdzielczością co najmniej 5 megapixeli, a systemy kontroli dostępu nie pozwolą na nieautoryzowane wejścia/wjazdy w wyznaczone strefy; czujniki powodziowe, pożarowe, detektory dymu powiadomią właściwe służby o zagrożeniu, a system interkomów pozwoli na bezpośredni i szybki kontakt z operatorami MCM. Wbudowane systemy analizy danych będą umożliwiać rozpoznawanie i identyfikację twarzy osób uznanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi. Te same kamery będą pomagać Policji w rozstrzyganiu sporów podczas kolizji drogowych i wypadków, a w momencie kradzieży samochodu, system po ich identyfikacji wskaże konkretne punkty i trasę takiego pojazdu. Czujne oko systemu zarejestruje także przejazdy na czerwonym świetle i inne niepożądane zdarzenia.

Platforma będzie umożliwiała kontakt pomiędzy wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) oraz podmiotami współpracującymi (dyspozytorzy MKS, dyspozytorzy korporacji taksówkowych i firm przewozowych).


NAGRANIA Z MIEJSKIEGO CENTRUM MONITORINGU UDOSTĘPNIANE SĄ TYLKO NA WNIOSEK

• Sądu,
• Prokuratury,
• Policja.

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree