Logo

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa m.in.:

• warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych,

• podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i ich obowiązki oraz uprawnienia,

• podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

• zasady usuwania, przechowywania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego w przypadku, gdy prowadziła go osoba w stanie spożycia alkoholowego lub będąca pod wpływem innego środka odurzającego, a

Policja podejmie decyzję o jego usunięciu z akwenu.

Akt ten wprowadził pojęcie obszaru wodnego i wyznaczonego obszaru wodnego. W uproszczeniu można przyjąć, że wyznaczony obszar wodny to kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli, (co roku wyznaczone uchwałą Rady Miasta po spełnieniu określonych prawem wymogów) a także pływalnie i baseny. Tak więc, na obszarze wodnym, jakim jest np. jezioro, możemy wyodrębnić kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli, gdzie za bezpieczeństwo odpowiadają organizatorzy lub właściciele tych kąpielisk oraz pozostały obszar wodny.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych - czyli tych z wyłączeniem kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli - odpowiada w Skarżysku-Kamiennej Prezydent Miasta.

Zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych Prezydent zlecił Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska–Kamiennej, który zadanie to realizuje wspólnie z innymi jednostkami m.in.: Policją, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym oraz podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree