Logo

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) oraz Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z póź. zm.) Gmina Skarżysko-Kamienna nadzoruje i przekazuje dotacje celowe na utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku - Kamiennej została utworzona w 1922 roku i obecnie liczy 36 Strażaków. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który powstał w 1991 roku, a pełną gotowość bojową uzyskał w roku 1995. Jego celem było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Jednostka należy do Wojewódzkiej Kompani Gaśniczej oraz Wojewódzkiej Kompani Pompowej. Specjalizuję się jako jedyna w powiecie skarżyskim w ratownictwie technicznym (drogowym) a także dysponuję odpowiednim sprzętem.

OSP Skarżysko-Kamienna stanowi istotny element bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu skarżyskiego. Jest często wykorzystywana przez Powiatową Straż Pożarną w różnych aspektach, zarówno w pełnieniu dyżuru czy też akcjach ratowniczych. Ze względu na swoją lokalizację przy drodze krajowej S7 bardzo często uczestniczy w zdarzeniach drogowych, gdzie często ratuję życie ludzi i zwierząt. Stanowi także bardzo istotny element wykonawczy w zakresie operacyjnym na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej, Powiatu Skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego, szczególnie w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej dysponuję sprzętem:

Samochód Gaśniczy GCBA – [5000L]
Samochód Gaśniczy GBA – [3000L]
Samochód SRT + HOLMATRO - [Ratownictwo Drogowe]
Samochód Operacyjny - [Uniwersalny]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej realizuje działania w zakresie:

• działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

• wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, stanu wyjątkowego i klęsk żywiołowych zleconych przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

• współtworzy i opiniuje akty normatywne dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,

• działa na rzecz ochrony środowiska,

• informuje o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,

• rozwija i upowszechnia działalność kulturalną wśród dzieci i młodzieży,

• wspiera, rozwija i krzewi u dzieci i młodzieży kulturę fizyczną i sport,

• przekazuje dzieciom i młodzieży wzorce społeczne,

• organizuje pożarnicze i obronne wychowanie dzieci i młodzieży.

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree