Logo
Wydrukuj tę stronę

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców

Do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej trafiły trzy nowe pojazdy, których zakup dofinansowany został z budżetu miasta. To tylko jeden z przykładów współpracy skarżyskiego samorządu z policją i strażą pożarną, której celem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że gmina już wcześniej wspierała obie jednostki finansowo na przykład przy zakupie wozu gaśniczego dla OSP, czy dofinansowując ponadnormatywne służby policji.

W 2015 roku w Skarżysku-Kamiennej zlikwidowana została Straż Miejska, której utrzymanie kosztowało rocznie ponad milion złotych. Część obowiązków przejęło Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które znajduje się w strukturach Urzędu Miasta, zaś część pieniędzy po likwidacji Straży Miejskiej przesunięta została w inne obszary bezpieczeństwa na terenie miasta. Wykorzystywana jest między innymi na modernizację monitoringu miejskiego, a także doposażanie skarżyskiej policji i straży pożarnej.

- Gmina sukcesywnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla Robert Pajek, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej. - Od 2015 roku zainwestowaliśmy prawie pół miliona złotych w rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego, a łączne nakłady na monitoring w wieloletnim planie finansowym gminy to kwota ponad 1,4 mln zł netto. Co roku odbywają się przetargi cząstkowe, a więc coś wymieniamy, dokładamy, modernizujemy – dodaje Robert Pajek.

- Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego stawiamy też na dobrą współpracę ze strażą pożarna i policją – dodaje Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Ostatnim przykładem współpracy miasta i służb mundurowych jest wsparcie finansowe z budżetu Skarżyska na zakup trzech nowych radiowozów dla skarżyskiej policji. Nowe auta trafiły do jednostki w styczniu tego roku.

- Dwa oznakowane radiowozy wesprą służby patrolowe, zaś pojazd nieoznakowany będzie służył policjantom z pionu dochodzeniowo-śledczego – informuje insp. Tomasz Śliwiński, komendant powiatowy Policji w Skarżysku.

Pomoc w zakupie radiowozów to nie jedyny przykład wsparcia przekazywanego policji przez samorząd Skarżyska.

- Wcześniej wsparliśmy naszą policję w zakupie ambulansu ruchu drogowego. Od 2015 roku przekazujemy też pieniądze na służby ponadnormatywne, dzięki którym patroli policyjnych jest więcej – informuje kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta.

Gmina w 2018 roku wsparła policję także finansowo przy zakupie psa policyjnego i stroju pozoranta, służącego do jego szkolenia. Komendant powiatowy policji w Skarżysku-Kamiennej potwierdza, że współpraca przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

- Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreśla komendant Tomasz Śliwiński.

Współpracę z miastem chwalą także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku.

- Współpraca z miastem układa się bardzo dobrze w kilku płaszczyznach – mówi bryg. Andrzej Pyzik, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej. - Przedstawiciele Urzędu Miasta, a często sami prezydenci zawsze, gdy potrzebujemy takiej pomocy, wspierają nas w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Samorząd wspiera nas także finansowo w zakupach. W minionym roku otrzymaliśmy profesjonalnego manekina do ćwiczeń. W tym roku zostaliśmy doposażeni w profesjonalny tor przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, który posłuży przy organizacji zawodów ochotnych straży pożarnych. Wiadomo, że im więcej ćwiczymy na dobrym sprzęcie, tym lepiej jesteśmy przygotowani do działania – dodaje komendant.

Warto też przypomnieć, że dzięki skarżyskiemu samorządowi, w 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna ze Skarżyska-Kamiennej – w roku 95-lecia działalności – otrzymała długo wyczekiwany i niezwykle potrzebny średni wóz gaśniczy Iveco. Wóz został zakupiony przy finansowym wsparciu z budżetu miasta oraz merytorycznej pomocy pracowników Urzędu Miasta i brał już udział w wielu zdarzeniach na terenie miasta i powiatu.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej deklaruje dalszą współpracę z policją i strażą pożarną oraz materialną pomoc – w miarę posiadanych przez miasto możliwości.

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree