Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Aktualności

Aktualności

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców

Do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej trafiły trzy nowe pojazdy, których zakup dofinansowany został z budżetu miasta. To tylko jeden z przykładów współpracy skarżyskiego samorządu z policją i strażą pożarną, której celem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że gmina już wcześniej wspierała obie jednostki finansowo na przykład przy zakupie wozu gaśniczego dla OSP, czy dofinansowując ponadnormatywne służby policji.

W 2015 roku w Skarżysku-Kamiennej zlikwidowana została Straż Miejska, której utrzymanie kosztowało rocznie ponad milion złotych. Część obowiązków przejęło Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które znajduje się w strukturach Urzędu Miasta, zaś część pieniędzy po likwidacji Straży Miejskiej przesunięta została w inne obszary bezpieczeństwa na terenie miasta. Wykorzystywana jest między innymi na modernizację monitoringu miejskiego, a także doposażanie skarżyskiej policji i straży pożarnej.

- Gmina sukcesywnie inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla Robert Pajek, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej. - Od 2015 roku zainwestowaliśmy prawie pół miliona złotych w rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego, a łączne nakłady na monitoring w wieloletnim planie finansowym gminy to kwota ponad 1,4 mln zł netto. Co roku odbywają się przetargi cząstkowe, a więc coś wymieniamy, dokładamy, modernizujemy – dodaje Robert Pajek.

- Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego stawiamy też na dobrą współpracę ze strażą pożarna i policją – dodaje Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Ostatnim przykładem współpracy miasta i służb mundurowych jest wsparcie finansowe z budżetu Skarżyska na zakup trzech nowych radiowozów dla skarżyskiej policji. Nowe auta trafiły do jednostki w styczniu tego roku.

- Dwa oznakowane radiowozy wesprą służby patrolowe, zaś pojazd nieoznakowany będzie służył policjantom z pionu dochodzeniowo-śledczego – informuje insp. Tomasz Śliwiński, komendant powiatowy Policji w Skarżysku.

Pomoc w zakupie radiowozów to nie jedyny przykład wsparcia przekazywanego policji przez samorząd Skarżyska.

- Wcześniej wsparliśmy naszą policję w zakupie ambulansu ruchu drogowego. Od 2015 roku przekazujemy też pieniądze na służby ponadnormatywne, dzięki którym patroli policyjnych jest więcej – informuje kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta.

Gmina w 2018 roku wsparła policję także finansowo przy zakupie psa policyjnego i stroju pozoranta, służącego do jego szkolenia. Komendant powiatowy policji w Skarżysku-Kamiennej potwierdza, że współpraca przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

- Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreśla komendant Tomasz Śliwiński.

Współpracę z miastem chwalą także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku.

- Współpraca z miastem układa się bardzo dobrze w kilku płaszczyznach – mówi bryg. Andrzej Pyzik, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej. - Przedstawiciele Urzędu Miasta, a często sami prezydenci zawsze, gdy potrzebujemy takiej pomocy, wspierają nas w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Samorząd wspiera nas także finansowo w zakupach. W minionym roku otrzymaliśmy profesjonalnego manekina do ćwiczeń. W tym roku zostaliśmy doposażeni w profesjonalny tor przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, który posłuży przy organizacji zawodów ochotnych straży pożarnych. Wiadomo, że im więcej ćwiczymy na dobrym sprzęcie, tym lepiej jesteśmy przygotowani do działania – dodaje komendant.

Warto też przypomnieć, że dzięki skarżyskiemu samorządowi, w 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna ze Skarżyska-Kamiennej – w roku 95-lecia działalności – otrzymała długo wyczekiwany i niezwykle potrzebny średni wóz gaśniczy Iveco. Wóz został zakupiony przy finansowym wsparciu z budżetu miasta oraz merytorycznej pomocy pracowników Urzędu Miasta i brał już udział w wielu zdarzeniach na terenie miasta i powiatu.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej deklaruje dalszą współpracę z policją i strażą pożarną oraz materialną pomoc – w miarę posiadanych przez miasto możliwości.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe