Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Aktualności

Aktualności

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt dobrej współpracy z miastem

Do skarżyskiej Komendy Powiatowej Policji trafiły trzy nowe pojazdy, których zakup dofinansowany został z budżetu miasta. - Nowe pojazdy to efekt współpracy z samorządem Skarżyska. Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreślał w czasie oficjalnej prezentacji nowych pojazdów Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku, insp. Tomasz Śliwiński.

Radiowozy zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku w czasie spotkania policjantów z regionu świętokrzyskiego, które odbywało się 21 stycznia w Kielcach. Skarżyska jednostka wzbogaciła się o Hyundaia, Toyotę Auris oraz Opla Mokkę o łącznej wartości ponad 235 tysięcy złotych. Ich zakup dofinansowany został z budżetu miasta.

5 lutego Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku w obecności prezydenta miasta oficjalnie zaprezentował nowe pojazdy.

- Dwa oznakowane radiowozy wesprą służby patrolowe, zaś pojazd nieoznakowany będzie służył policjantom z pionu dochodzeniowo-śledczego – poinformował komendant Tomasz Śliwiński, dziękując władzom miasta za pomoc w zakupie i podkreślając bardzo dobrą współpracę z miejskim samorządem. Komendant przypomniał między innymi wsparcie finansowe ze strony miasta na ponadnormatywne służby policjantów, czy wspólne projekty profilaktyczne. Miasto w poprzednich latach wsparło także zakup nowoczesnego ambulansu ruchu drogowego dla skarżyskiej policji oraz współfinansowało zakup psa policyjnego i stroju pozoranta do jego szkolenia. – Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreślał komendant Tomasz Śliwiński.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne, dlatego stawiamy na dobrą współpracę z policją, ale także ze strażą pożarną, które nadal mogą liczyć na nasze wsparcie finansowe – zadeklarował prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe