Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Aktualności

Aktualności

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt dobrej współpracy z miastem

Do skarżyskiej Komendy Powiatowej Policji trafiły trzy nowe pojazdy, których zakup dofinansowany został z budżetu miasta. - Nowe pojazdy to efekt współpracy z samorządem Skarżyska. Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreślał w czasie oficjalnej prezentacji nowych pojazdów Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku, insp. Tomasz Śliwiński.

Radiowozy zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku w czasie spotkania policjantów z regionu świętokrzyskiego, które odbywało się 21 stycznia w Kielcach. Skarżyska jednostka wzbogaciła się o Hyundaia, Toyotę Auris oraz Opla Mokkę o łącznej wartości ponad 235 tysięcy złotych. Ich zakup dofinansowany został z budżetu miasta.

5 lutego Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku w obecności prezydenta miasta oficjalnie zaprezentował nowe pojazdy.

- Dwa oznakowane radiowozy wesprą służby patrolowe, zaś pojazd nieoznakowany będzie służył policjantom z pionu dochodzeniowo-śledczego – poinformował komendant Tomasz Śliwiński, dziękując władzom miasta za pomoc w zakupie i podkreślając bardzo dobrą współpracę z miejskim samorządem. Komendant przypomniał między innymi wsparcie finansowe ze strony miasta na ponadnormatywne służby policjantów, czy wspólne projekty profilaktyczne. Miasto w poprzednich latach wsparło także zakup nowoczesnego ambulansu ruchu drogowego dla skarżyskiej policji oraz współfinansowało zakup psa policyjnego i stroju pozoranta do jego szkolenia. – Dziękuję prezydentowi miasta za zrozumienie, że bezpieczeństwo to nie tylko sprawa policji, ale także samorządu – podkreślał komendant Tomasz Śliwiński.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne, dlatego stawiamy na dobrą współpracę z policją, ale także ze strażą pożarną, które nadal mogą liczyć na nasze wsparcie finansowe – zadeklarował prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Jak zapobiegać pożarom i zatruciom czadem? Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Jak zapobiegać pożarom i zatruciom czade…


„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa…

Apelujemy: stop wypalaniu traw

Apelujemy: stop wypalaniu traw


Skarżyski samorząd przyłącza się do apel…

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców


Do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysk…

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt dobrej współpracy z miastem

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt do…


Do skarżyskiej Komendy Powiatowej Policj…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe