Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Aktualności

Aktualności

Sprzęt od miasta dla skarżyskich strażaków

Miasto po raz kolejny wsparło działalność strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i ochotników. Prezydent miasta, Konrad Krönig oficjalnie przekazał manekina ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku oraz przenośny defibrylator i zestaw do oświetlania terenu dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skarżyska.

W Urzędzie Miasta gościli 12 czerwca przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na czele z komendantem, st. bryg. Marcinem Machowskim oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Skarżysko-Kamienna na czele z prezesem Andrzejem Markiewiczem. Prezydent miasta, Konrad Krönig oficjalnie przekazał im wyposażenie, zakupione przez gminę.

Państwowa Straż Pożarna otrzymała manekina do ćwiczeń, który jest dokładną repliką ludzkiego ciała (z zachowaniem odpowiedniej wagi, sprężystości ciała, z ruchomymi stawami). Jak podkreślał komendant Marcin Machowski, jest to profesjonalny i wysokiej klasy manekin, dzięki czemu wykorzystywany jest do ćwiczeń różnych sytuacji, np. ratowania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, w pożarach, czy w symulowaniu procedur ewakuacyjnych i wielu innych. Ochotnicza Straż Pożarna ze Skarżyska otrzymała natomiast defibrylator oraz maszty oświetleniowe, flary i latarki, na zakup których gmina pozyskała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

- Dziękujemy, ponieważ ten sprzęt będzie służył przede wszystkim mieszkańcom – dziękował zarówno w imieniu druhów z OSP, jak i strażaków z PSP komendant Marcin Machowski.

- Serdecznie dziękuję, bo zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie – zwrócił się do przedstawicieli strażaków prezydent Konrad Krönig. - Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i miasta mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Cieszę się, że możemy wspierać waszą działalność. Mam nadzieje, że przekazywany dzisiaj sprzęt będzie pomocny – dodawał prezydent.

 

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

Jak zapobiegać pożarom i zatruciom czadem? Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Jak zapobiegać pożarom i zatruciom czade…


„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa…

Apelujemy: stop wypalaniu traw

Apelujemy: stop wypalaniu traw


Skarżyski samorząd przyłącza się do apel…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe