Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Aktualności

Aktualności

Miasto pod czujnym okiem kamer

24 nowoczesne kamery pojawiają się na skarżyskich ulicach i placach. Modernizacja miejskiego monitoringu obejmuje 10 lokalizacji, a dzięki nowym kamerom będzie bezpieczniej.

O konieczności usprawnienia istniejącego w Skarżysku monitoringu mówiono od dawna. Zmodernizowane centrum monitoringu znajduje się w podziemiach Miejskiego Centrum Kultury, jednak niezbędna jest dalsza modernizacja i wymiana starych, wysłużonych i niespełniających dzisiejszych standardów kamer.

Nowe kamery już pojawiają się na skarżyskich ulicach. Modernizacja obejmuje 10 lokalizacji, w których w sumie instalowane są 24 nowoczesne kamery:

- skrzyżowanie Alei Piłsudskiego i ulicy Norwida (2 nowe kamery)
- skrzyżowanie Alei Piłsudskiego i ulicy Krasińskiego (2 nowe kamery)
- krzyżowanie ulic Sikorskiego i Norwida (1 kamera)
- skrzyżowanie ulic Paryskiej i Norwida (2 nowe punkty kamerowe)
- rondo Solidarności (2 nowe punkty kamerowe, 2 nowe kamery)
- skrzyżowanie ulic 1 Maja i Towarowej (3 nowe punkty kamerowe)
- skrzyżowanie ulic Czerwonego Krzyża i 1 Maja (2 nowe kamery)
- skrzyżowanie ulic Niepodległości i Sokolej (5 nowych punktów kamerowych)
- skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Sokolej (1 nowy punkt kamerowy)
- plac zabaw Planty (2 nowe punkty kamerowe)

„Oko” kamery jest w stanie dostrzec wszystko, a zarejestrowany obraz często jest wykorzystywany jako materiał dowodowy np. przez policję. Nowoczesne kamery to również nowe możliwości całego monitoringu – będą rejestrowały obraz w dobrej jakości po zmroku, będą posiadały np. funkcję wykonywania średniego pomiaru prędkości pojazdów, czy funkcję wychwytywania niebezpiecznych lub podejrzanych zachowań.

W ramach rozstrzygniętego przez gminę przetargu – oprócz modernizacji monitoringu miejskiego – uzupełniono też pamięć serwerów, przeprowadzone będą prace instalacyjne, konserwatorskie, a operatorzy i administratorzy monitoringu przejdą szkolenie. Wartość całego zadania to blisko 305 tysięcy złotych.

W planach jest dalsza rozbudowa systemu monitoringu.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Apelujemy: stop wypalaniu traw

Apelujemy: stop wypalaniu traw


Skarżyski samorząd przyłącza się do apel…

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców

Razem dla bezpieczeństwa mieszkańców


Do Komendy Powiatowej Policji w Skarżysk…

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt dobrej współpracy z miastem

Trzy nowe pojazdy dla policji – efekt do…


Do skarżyskiej Komendy Powiatowej Policj…

Skarżysko interweniuje w sprawie dzików

Skarżysko interweniuje w sprawie dzików


Prezydent miasta wystosował pisma do świ…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe